Dimence: het Cluster OntwikkelingsStoornissen (COS)

Het COS is een onderdeel van Dimence en biedt specialistische klinische behandelingen, diagnostiek en consultaties voor complexe problematiek op het gebied van autisme spectrum stoornissen (ASS) en ADHD.

Voor veel cliënten binnen het COS is de stap om (vrijwilligers)werk te gaan doen erg groot. Door een activiteit bij stal Cura aan te bieden, creëren we een veilige setting waarin de deelnemers vrijwilligerswerk kunnen gaan starten onder autismedeskundige begeleiding. Zuzan Bood is voor de cliënten van het COS een waardevol contact. Niet alleen door dat zij haar bedrijf openstelt voor onze doelgroep, maar ook door haar respectvolle houding, gastvrijheid en het vertrouwen dat zij uitstraalt, helpt zij direct mee aan de verbetering van de gezondheid van cliënten binnen het COS.

Tijdens de werkzaamheden bij stal Cura kan er goed geobserveerd worden in hoeverre de deelnemer in staat is om zelfstandig (vrijwilligers)werk te verrichten en waar ontwikkelpunten liggen. Deelnemers maken de stap naar de maatschappij onder begeleiding met als doel om daarna makkelijker zelfstandig (vrijwilligers)werk of opleiding op te kunnen pakken. De leefwereld van de deelnemers wordt  hiermee vergroot.

Naast ‘gewoon fysieke arbeid’ leveren, kunnen er aan deze activiteit doelen worden gekoppeld, bijvoorbeeld sociale contacten aangaan, opdrachten uitvoeren en balans zoeken tussen rust en activiteit.

Tim Lek

Allround Vakbegeleider

Cluster OntwikkelingsStoornissen